STADGAR

 

För kvinnligt entreprenörskap, oavsett bakgrund, nationalitet, ålder och yrke.

Vill Du också främja kvinnors företagande? Bli medlem!

Årsavgiften är endast 200 kr. Betala till Plusgiro 102 2952-4

Ange namn, personnummer, e-post och att det gäller medlemsskap i IKMA.

 

 

Nya Stadgar!

 

Stadgar 25 februari 2014