OM

 

För kvinnligt entreprenörskap, oavsett bakgrund, nationalitet, ålder och yrke.

Vill Du också främja kvinnors företagande? Bli medlem!

Årsavgiften är endast 200 kr. Betala till Plusgiro 102 2952-4

Ange namn, personnummer, e-post och att det gäller medlemsskap i IKMA.

 

 

 

 

IKMA är en ideell kvinnoföretagarförening som är verksam i Örebro län. Från 2009 verkar IKMA som Lokal Resurscentrum

 

- Föreningens syfte är att skapa en mötesplats för kvinnor där de får möjlighet att diskutera frågor av gemensamt intresse,

stödja och inspirera varandra, anordna gemensamma aktiviteter föreläsningar och utbildningar.

 

- Föreningens ändamål är att:

- Främja kvinnors företagande och stimulera till entreprenörskap, oavsett bakgrund, nationalitet, ålder och yrke.

- Ta tillvara och utveckla kvinnors kompetens och därigenom bidra till ökad sysselsättning, tillväxt och integration.

 

- Främja jämställdhet, integration och mångfald.

- Samarbeta med myndigheter, organisationer och näringsliv för ett mer jämställt och integrerat samhälle.

 

 

 

 

 

Organisationsnummer 802433-3075