KONTAKT

 

För kvinnligt entreprenörskap, oavsett bakgrund, nationalitet, ålder och yrke.

Vill Du också främja kvinnors företagande? Bli medlem!

Årsavgiften är endast 200 kr. Betala till Plusgiro 102 2952-4

Ange namn, personnummer, e-post och att det gäller medlemsskap i IKMA.

 

 

IKMA-Resurscenter för kvinnors utveckling e-post: info@ikma.se

 

 

Ordförande: Anette Valdemarsson, tel: 0760-46 12 03, e-post: anette@marknadskompetens.net

 

Sekreterare: Ineke Brummer van Hardeveld, e-post: katharinabrummer@hotmail.com

 

 

Kassör: Susana Herbozo, tel: 0702-584709, e-post: susana@ikma.se